Karanfilić ili klinčić

Do 16 milimetara dugačka pupoljkina peteljka ima na svom gornjem kraju okrugli batić kojeg okružuju četiri stršeća listića. Imaju tipičan,…