#Martina Martić

Novo u Mostaru: Ples na svili

Novo u Mostaru: Ples na svili

Akrobacije na svili (ples na svili) su poznate kao cirkuska vještina