BHRT: Mario Pejić direktor televizije, a Milan Trivić radija

U davanju suglasnosti istaknuto je da se Upravni odbor prvenstveno rukovodio profesionalnim referencama kandidata i ponuđenim planovima rada i…