Znanje koje vrijedi je ono koje dijelimo s drugima- Volonteri Marija i John

Osim što su u braku, zajedničko im je da su stručnjaci u oblasti  rada s djecom sa posebnim potrebama. U Kanadi su zaradili mirovinu, a…