Problemi s kožom koji ukazuju na manjak D vitamina u tijelu

Ali, i ljudi koji ne spadaju u ove dvije skupine mogu imati nedostatak D vitamina u tijelu, a postoji 5 problema s kožom koji mogu na to ukazivati. …