#mali rus

Stravično: Beba se igrala sa zmijom a roditelji snimali

Prema legendi,Herkul je još kao dijete u kolijevci zadavio zmiju. (Rimski mramor iz II. stoljeća, čuva se u Kapitolijskom muzeju u Rimu.).Ali ovaj je prava legenda...