#maleni

Martina Mlinarević Sopta: Maleni, da si dočekao da budeš velik

Martina Mlinarević Sopta: Maleni, da si dočekao da budeš velik

Maleni, da si razvalio muziku do daske pozvali bi ti policiju. Negdje u zapisniku bi garant stajalo da puštaš drogu na zvučnike.