Mate Bulić u Vinkovcima i Vukovaru

No ovih dana Mate Bulić dobio je neobičan poziv iz Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija" u Vinkovcima. Djelatnik ustanove koja skrbi o…