#Mala škola Vareš

Časne sestre pružaju roditeljsku ljubav za 23 djece

Časne sestre pružaju roditeljsku ljubav za 23 djece

Školske sestre franjevke, smještene u Varešu, 2009. godine odlučile su preuzeti brigu o siromašnoj, odgojno zapuštenoj i djeci bez odgovarajuće roditeljske brige.

Radionice u Varešu i Banja Luci - međuetnički dijalog

Radionice u Varešu i Banja Luci - međuetnički dijalog

Od 3. do 4. lipnja 2016. godine u Varešu i Banja Luci vikend je protekao u znaku međuetničkog dijaloga u sklopu projekta „It is time for MIR“ koji implementira…