BALKAN BOX THEATRE u Pozorišnoj kafani u Mostaru kao priprema za Sarajevsku SLOGU

Ova predstava i koncert u jednom publici je pružila dva sata opuštene atmosfere, smijeha, ali i glazbeni repertoar kakvog se ne bi postidjeli…