#Magareće mlijeko

Mlijeko magarice, hrana i lijek?

Mlijeko magarice, hrana i lijek?

Običnom narodu puno je važniji bio je učinak mlijeka magarice na zdravlje, posebice na bolesti kože i dišnog sustava. U narodu se od davnina vjerovalo da se ‘'hripavac'' uspješno…