#Ljiljane Lovrić

Obnova rada mostarskog HSS-NHI

Nakon zadnjeg Sabora HSS-NHI i izbora predsjednice Ljiljane Lovrić porastao je interes za rad u toj stranci, kako većim angažiranjem starih članova tako i…