9 vrsta boli povezanih sa emocionalnim stanjima

"Čovjek je ono što misli tijekom cijelog dana" napisao je američki esejist Ralph Waldo Emerson. To je samo jedna od nebrojenih izreka o moći i…