#legimitet

Koliki je danas legitimitet Živka Budimira?

Koliki je danas legitimitet Živka Budimira?

Budimir, mrtvi političar, sluga vlastitog narcizma, po političkom opredjeljenju egotriper, puki narcionalist, kojem je priča o pravima vlastitog...