Obitelj Salaj postavila 1,3 milijuna božićnih svjećica

"Sedam hektara veliko imanje obitelji Salaj u Grabovici je i ove godine pretvoreno u bajku sa hoš više svjećica nego ih je bilo pro…