#Lapidarij

Arheološki muzej i Lapidarij u Slanom

Arheološki muzej i Lapidarij u Slanom

U Slanom kod Dubrovnika nalazi se arheološki lokalitet s brojnim nepokretnim i pokretnim nalazima koje je okvirno moguće datirati od 1.st. do 6.st. i tri građevinske…