#lake droge

Konzumacija droga neće biti kazneno djelo

Konzumacija droga neće biti kazneno djelo

... zakonom koji stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine, mijenjat će se i taj zakon, što će nova vlast iskoristiti da posjedovanje opojnih droga prebaci iz kaznene u prekršajnu…