#kućna pomoćnica

Varao je ženu s kućnom pomoćnicom, ali na ovo nije računao...

Varao je ženu s kućnom pomoćnicom, ali na ovo nije računao...

Da se nevjera može razotkriti na neočekivane načine, osjetio je jedan muškarac iz Kuvajta.