#kristina šimunović

Zaustaviti djecu iz Ravnog da odlaze u Hrvatsku na školovanje

Zaustaviti djecu iz Ravnog da odlaze u Hrvatsku na školovanje

Federalna ministrica obrazovanja i znanosti Elvira Dilberović, u pratnji ministra obrazovanja, znanosti, kulture i sporta HNŽ-a Rašida Hadžovića,