#Kristina Mlinarić

Jedina žena pilot u regiji: Kristina Mlinarić

Jedina žena pilot u regiji: Kristina Mlinarić

Kristina - jedina pilotkinja kapetanica u Hrvatskoj i regiji