#Krešo Ledić

FPMOZ organizira Likovnu koloniju u spomen na Krešimira Ledića

FPMOZ organizira Likovnu koloniju u spomen na Krešimira Ledića

Likovna kolonija Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru u spomen na profesora emeritusa akademika Krešimira Ledića.

Video sadržaj s tagom: Krešo Ledić