#Krešimir Djaković.

Započela gradnja župne crkve sv. Ignacija na Grbavici u Sarajevu

Započela gradnja župne crkve sv. Ignacija na Grbavici u Sarajevu

Nakon opsežnih priprema i višegodišnjeg upornog traženja, napokon je dobivena građevinska dozvola te se koncem 27. rujna 2013. započelo s gradnjom župne crkve…