#krema za depilaciju

Kreme za depilaciju oštetiti mogu čak i tkanine i namještaj

Kreme za depilaciju oštetiti mogu čak i tkanine i namještaj

Kemijska sredstva koristila su se za depilacije i u prošlosti, a jedno od njih je ruzma, smjesa neugašenog vapna, što je kalcijev oksid, te minerala auripigmenta,…