#kraljica anđela

Danas je 'GOSPA OD ANĐELA'!

Danas je 'GOSPA OD ANĐELA'!

O Marijo Kraljce neba i zemlje, anđela i svetih, jedina Kraljice na Nebu i zemlji!