#kontrola neba

Da li želite plaću od 2.400 do 6.000 KM? Prijavite se na obuku za kontrolora leta

Da li želite plaću od 2.400 do 6.000 KM? Prijavite se na obuku za kontrolora leta

U tijeku je natječaj za stipendiranje i stručno osposobljavanje kandidata za kontrolore zračnog prometa koji je raspisala...

Hoće li BiH ubrzo početi kontrolirati svoj zračni prostor?

Poznato je da BiH još uvijek nema kontrolu nad svojim zračnim prometom. Kakva je trenutno situacija sa tim projektom, u kojoj je fazi njegova realizacija, te što se…