#koncentracija CO2

Razina stakleničkih plinova u atmosferi desegla novi rekord

Razina stakleničkih plinova u atmosferi desegla novi rekord

»Znamo bez ikakve dvojbe da se naša klima mijenja i da naše vrijeme postaje sve ekstremnije zbog ljudskih aktivnosti«,...