Bošnjaci s kokardama na glavama

...prosjaka kojeg su u sarajevskom tramvaju prepoznale njegove žrtve, aktuelizirala je temu sudjelovanje Bošnjaka u Vojsci Republike Srpske od…