#klinika za infektivne bolesti zagreb

Važno priopćenje Klinike za infektivne bolesti

Važno priopćenje Klinike za infektivne bolesti

Iz zagrebačke Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" odbacili su danas medijske napise da u Hrvatskoj