#Klebsiella pneumoniae

Bakterija Klebsiella pneumoniae

Bakterija Klebsiella pneumoniae

Klebsiella pneumoniae u urinu – kako se prenosi, liječenje i posljedice.