#kk troglav

Mato Perajica - Jedan od najuspješnijih livanjskih košarkaša

Mato Perajica - Jedan od najuspješnijih livanjskih košarkaša

Mato Perajica rođen u Livnu 1981. godine. Košarkom se počeo baviti u 8 razredu sa 15 godina.