#Kerigma - Vjera i djela

Naša TV: Kerigma - Vjera i djela

Naša TV: Kerigma - Vjera i djela

U emisiji 'Kerigma - Vjera i djela' na 8. travnja 2018. sa stalnim suradnikom...