# katolička gimnazija

U New Yorku katolička gimnazija koja nosi ime Alojzija Stepinca

U New Yorku katolička gimnazija koja nosi ime Alojzija Stepinca

Jedna prestižna njuroška gimnazija nosi ime po našem blaženiku kardinalu Stepincu