Sarkofag s tijelom sv. Leopolda Bogdana Mandića dolazi u četiri grada

Prema odobrenju Kongregacije za kauze svetaca, od 20. lipnja, o.g. koju je potpisao pročelnik Kongregacije kardinal Angelo Amato, dopušteno je…