#kamenjar

Lamentacije s kamena

Lamentacije s kamena

Donja Hercegovina je svakako kraj koji je zbog svoje prometne izoliranosti, loše održavanih postojećih puteva često izostavljen i zaboravljen od većine današnjih…