#JU Kulturno-športski centar

Tečaj crtanja i slikanja u Ljubuškom

Tečaj crtanja i slikanja u Ljubuškom

JU Kulturno-športski centar Ljubuški, izuzev redovitih svakodnevnih aktivnosti, u svome nastojanju da oplemeni kulturno-društveni život na…