#Josip Friščić

Tepeš i Ćorić u HSS-u na komemoraciji za Josipa Friščića

Tepeš i Ćorić u HSS-u na komemoraciji za Josipa Friščića

U središnjici HSS-a u Zagrebu dana 26.01.2016. održana je komemoracija za preminulog nekadašnjeg predsjednika HSS-a Josipa Friščića.