#JEFF BEZOS

Ovo su tri pitanja koja Jeffu Bezosu pomažu pri zapošljavanju najboljih ljudi

Ovo su tri pitanja koja Jeffu Bezosu pomažu pri zapošljavanju najboljih ljudi

Iako je od toga prošlo dvadeset godina, Bezosova pitanja i dalje se koriste u kompaniji te su jedan od važnih faktora pri donošenju odluke pri zapošljavanju.