Javno govorništvo drevna je vještina duboko usađena u naš um

Komunikacija među ljudima istinsko je čudo ovog svijeta, a mi je većim dijelom nismo ni svjesni. Javno govorništvo drevna je vještina…