#izazivanja i raspirivanja nacionalne mržnje

Mržnja iz neznanja

Mržnja iz neznanja

Oni uglavnom žive u uvjerenju da su Srbi najveće žrtve minulih ratova. S druge strane, mladi ljudi s Kosova kroz cijelu svoju mladost teško…