#Ivan Uhov

Rus Uhov u Pragu preko 2.42 metra

Rus Uhov u Pragu preko 2.42 metra

Ruski skakač uvis Ivan Uhov je na atletskom mitingu u Pragu, na kojemu je ranije Blanka Vlašić prvi put nakon višemjesečne stanke preskočila dva metra, preskočio…