#ivan raos

3. Raosovi dani: Medov Dolac, 2. srpnja 2016.

3. Raosovi dani: Medov Dolac, 2. srpnja 2016.

2. srpnja obilježavaju se dvadeset i treći po redu Raosovi dani.

Nikada više djevojaka crnih i nasmijanih u kamenju

Nikada više djevojaka crnih i nasmijanih u kamenju

Nikada više večeri posutih ognjištem i guslama, sijelima i igrama, večeri u "gangi" propjevanih.