#Isus u Kafarnaumu

Evanđelje nedjeljom Mk 1, 21-28

Evanđelje nedjeljom Mk 1, 21-28

Kako je Isus istjerao nečistog duha iz čovjeka u Kafarnaumu