# Irena Mernik Knee 

Rasprava o umjetnoj inteligenciji u New Yorku

Rasprava o umjetnoj inteligenciji u New Yorku

Glavna predstavnica Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES) pri ECOSOC/UN u New Yorku Irena Mernik Knee je na marginama…