#ipa fond

Održan sastanak koordinacije ŽZH za poslove europskih integracije i IPA II

Održan sastanak koordinacije ŽZH za poslove europskih integracije i IPA II

25. veljače 2019. godine je Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije u svojim prostorijama održao sastanak koordinacije ŽZH za poslove…