#interni premještaj

GRANIČNA POLICIJA BIH: Galić premjestio 29 policijskih službenika

GRANIČNA POLICIJA BIH: Galić premjestio 29 policijskih službenika

Ravnatelj Granične policije BiH Zoran Galić donio je rješenja o internom premještaju 29 policijskih službenika Granične policije BiH od 1. listopada 2015. godine.