#ICJ

Proces u Haagu: Rasvjetljavanje uloge JNA u agresiji na Hrvatsku

Proces u Haagu: Rasvjetljavanje uloge JNA u agresiji na Hrvatsku

Zadnja je prilika i da se dokaže logistička, financijska i operativna kontrola koju je srpski režim imao nad srpskim postrojbama u Hrvatskoj.