#hvarski biskup

Biskup Štambuk: Ako uđete u politički život, budite širitelji istine, pravednosti i poštenja

Biskup Štambuk: Ako uđete u politički život, budite širitelji istine, pravednosti i poštenja

Neka vas svi prepoznaju po vjeri u Boga. Neka crkva u kojoj se okupljate bude vaše sveučilište koje će vas naučiti što znači biti dobar čovjek i kršćanin,…