MOSTAR UGUŠEN SOLARIMA Kako se jednom odlukom Gradskog vijeća sedam lokacija za solare preko noći pretvorilo u 25

Datum je bio 11. veljače 2022. godine, sjednica Gradskog vijeća Mostara je bila 18. redovna, a treća točka dnevnog reda pod nazivom "Odluka o…