#Hrvatski ministar pravosuđa

Hrvatska danas iznosi argumente pred ICJ-om

Hrvatska danas iznosi argumente pred ICJ-om

...koji nije rasvijetljen u postupcima na Međunarodnom kaznenom sudu za bivšu Jugoslaviju (ICTY) te na domaćim sudovima. Gotovo 14 godina nakon podnošenja hrvatske tužbe protiv SR…