#Horizont 2020

Program Horizont 2020 kao prilika za privrednike i fakultete u BiH

Program Horizont 2020 kao prilika za privrednike i fakultete u BiH

Danas je u Mostaru počela dvodnevna konferencija o programu HORIZONT 2020, okvirnom programu Europske unije za istraživanje ...

Što horizont 2020 može ponuditi privrednicima i fakultetima u BiH?

Što horizont 2020 može ponuditi privrednicima i fakultetima u BiH?

Europska unija je pokrenula okvirni program za istraživanje i inovacije za period 2014. do 2020., pod nazivom HORIZONT 2020. I Bosna i Hercegovina ...